Haluatko olla työllistämistoimissa edelläkävijä vai antaa tilanteen heikentyä entiseen tapaansa?

Kunnassasi on yhä kasvava määrä työttömiä ja lomautettuja, mutta samaan aikaan yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta. Osaavat ammattilaiset muuttavat töiden perässä muualle sillä toiset yritykset voivat tarjota heille paremmat etenemis- ja kehittymismahdollisuudet, jolloin osaamisvaje kasvaa.

Toisaalta joka vuosi valmistuu kotikunnassasi nuoria, jotka eivät kuitenkaan löydä kykyjään vastaavaa työtä, sillä työkokemusta ei välttämättä ole ehtinyt kertyä riittävästi. Kotikuntaansa he eivät voi jäädä, sillä juuri heille sopivaa työtä ei löydy. Nuori osaaja olisi yritykselle kuitenkin lottovoitto, sillä hänet voisi ajan kanssa kouluttaa juuri yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Aina ratkaisu osaajavajeeseen ei ole uusien työntekijöiden palkkaus, vaan nykyisten työntekijöiden uudelleen kouluttaminen. Nykyistä työntekijää ei tarvitse perehdyttää kaikkeen uudelleen, sillä hän tuntee jo talon tavat, mutta koulutuksen tarjoaminen hänelle pitää yllä motivaatiota ja kiinnostusta työtä kohtaan. Silloin kunnassasi toimivan yrityksen osaavat työntekijät eivät muuttaisi pois kehittymismahdollisuuksien puuttumisen takia.

Korona-kriisin tuomat vaihtelut voivat äkillisesti vähentää tai lisätä yritysten työtilauksia, jolloin toisissa yrityksissä voidaan joutua lomauttamaan tekijöitä työn vähyyden takia ja toisissa tehdään pitkiä päiviä pienellä henkilöstömäärällä. Yritysten keskinäisellä yhteistyöllä asia voidaan ratkaista järkevällä tavalla.

Monet lyhytaikaiset työt jäävät tekemättä, sillä niistä ilmoittaminen on turhan vaivalloista yrityksille nykyisten, hankalaksi koettujen, pitkien prosessien takia. Jotta yritys saisi lyhytaikaiset työnsä näkyviin, siitä aiheutuvat kustannukset voivat nousta liian suureksi. Alueen työnantajilta puuttuu toimiva väylä, jonka kautta yritykset voisivat nopeasti palkata lisää henkilöstöä oman tarpeensa mukaan. Vähitellen tuskastuttuaan tilanteeseen, osa yrityksistä voi alkaa miettiä vaihtoehtoina työpaikkojen ja muiden toimintojensa siirtämistä alueelle, jossa osaajia löytyy.

Niin ei kuitenkaan tarvitse olla, jos kuntasi haluaa aloittaa uudenlaisen yhteistyön paikallisten yritysten kanssa osaavan työvoiman saamiseksi. Jos näet tällaisen yhteistyön kehittämisen tarpeelliseksi, tarvitset siihen vain yhteistyökykyiset kumppanit, jotka haluavat tehostaa kunnan ja paikallisten työllistäjien välistä yhteistyötä.