WELLWORKS PERUSTAA REKRYPAIKKA.FI -PALVELUN UUDENLAISIA TYÖLLISTÄMISPALVELUITA TARVITSEVILLE KUNNILLE

Kuntien roolin muuttuminen paikallisessa työllistämistoiminnassa, digitaalisten työllistämispalveluiden puute ja kuntien tarve rakentaa verkkoon uudenlaisia sähköisiä, paikallisesti ja yksilöllisesti toimivia työllistämispalveluita on synnyttänyt voimakkaan tarpeen palveluille. Olemme tunnistaneet tämän selkeän tarpeen osaavalle palvelutoiminnalle, joka kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia digitaalisia palveluita kuntien työllistämistoimintaan.

Miksi perustimme Rekrypaikka.fi -palvelun? 

Koronan aiheuttamien lomautusten ja irtisanomisten määrän ollessa suuri,niistä koituvat haasteet kasvavat kunnissa ennennäkemättömällä tavalla, jolloin perinteiset kuntien toteuttamat työllistämistoimenpiteet eivät yksin riitä selättämään ongelmaa.

Tämä uusi ennustamattomia käänteitä sisältävä, työllisyystilanteiden nopea muuttuminen on synnyttänyt kunnille tarpeen hyödyntää digitaalisuutta paikallisten työllistämispalveluiden toteuttamisessa.

Näin ollen, kunnalta tulisi löytyä erilaisia paikallista yritystoimintaa hyödyttäviä palveluita, kuten työkaluja joilla voidaan rekrytoida osaajia, ohjata tekemättömien töiden suorittajiksi työnhakijoita, itsensä työllistäjiä ja paikallisia pienyrityksiä. Lisäksi tarvitaan sähköisiä työkaluja kartoittamaan työllistymistä edistäviä, muualla kuin koulutuksissa hankittuja osaamisia, jotka vastaavat yritysten osaamistarpeita. Tarvetta on myös työkaluille, joilla saadaan nopeasti kartoitettua lomautettujen ja työttömien yksilölliset palvelutarpeet. Kaikki nämä digitaaliset työkalut edesauttavat nopeaa työllistymistä ja estävät ihmisten ajautumista pitkäaikasityöttömyyteen.

Uusista, paikallisista työllistämistoimintojen haasteista selviäminen edellyttää datan ja teknologian hyödyntämistä eri tavalla, kuin niitä on tähän mennessä kuntien työllistämistoiminnassa totuttu käyttämään. Näiden digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tarjonnasta hyötyvät sekä työ-, ja harjoittelupaikkoja tarvitsevat, että paikalliset työtä tarjoavat ja hakevat yksityiset sekä yritykset. Digitaalisaatio on suuri mahdollisuus kuntien työllistämistoiminnalle. Ne kunnat, jotka tarttuvat nyt uusiin ja ennakoimattomiin työllisyyshaasteisiin verkon kautta toimivilla työkaluilla, menestyvät. 

WellWorks on tehnyt keväällä Kuusiokunnille PestuuMarkkinat.fi -palvelun, jossa Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin kuntien alueella on hyvin tuloksin toteutettu paikallista työnvälitystoimintaa. Voit tutustua siihen osoitteessa wellworks.fi/pestuumarkkinat

Perinteisellä tavalla työllistämistoimenpiteissä toimittaessa työttömiä ei tavallisesti huomioida yksilöllisesti, jolloin toiminnan vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

Voimme tarjota tähän muutoksen, jolloin kuntien työllistämistoimilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työttömien yksilöllisen palvelutarpeen arviointityökalu, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tämä kattava ja monipuolinen ohjelma tekee netin kautta toimivana työkaluna avulla nopeasti yksilöllisen arvion työttömyyden vaikutuksista ja luo toimenpidesuunnitelman perustan. Enää ei tarvitse arpoa työnhakijan palvelutarpeita.
Katso työkalun esittely, joka kestää 3min 48s

Mitä WellWorks Oy tekee? 

WellWorks Oy tarjoaa tehokkaita ratkaisuja suoritusten ja osaamisen johtamiseen, työajan käytön ohjaamiseen ja seurantaan sekä työturvallisuus- ja ympäristövahinkojen ilmoitusten tekemiseen ja käsittelyyn. Monipuoliset, helppokäyttöiset ja asiakkaiden tarpeisiin muokattavat työkalut ovat täynnä älykkäitä ominaisuuksia. Työkalujen avulla asiakkaamme kykenevät kehittämään omaa toimintaansa ja saamaan liiketoimintahyötyä.

WellWorksin käyttäjäystävälliset työkalut auttavat reagoimaan nopeasti. Ne tekevät asioista läpinäkyviä, jolloin toteutumista voi reaaliaikaisesti seurata, mitata ja arvioida asetettuihin tavoitteisiin tai sovittuihin toimintatapoihin verraten.

WellWorks uskoo yksilöllisesti asiakkaidensa tarpeisiin muokattujen sähköisten työkalujen voimaan ja asiakaslähtöisen toimintatapamme tuomaan asiakashyötyyn.

WellWorks kehittää jatkuvasti uusia palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat luoda parempia ja tuottavampia käytäntöjä toimintaansa sekä saavuttaa entistä parempia tuloksia sujuvamman arjen avulla. 

Olemme jakaneet ohjelmistomme neljään kokonaisuuteen

Kuvituskuva
Osaamisen johtaminen

Täältä löydät järjestelmiä osaamisen ja koulutusten johtamiseen. Perehdytysjärjestelmän, Osaamiskartoituksen, Koulutusrekisterin sekä Aloitejärjestelmän. Tutustu lisää järjestelmiin.

Kuvituskuva
Suoritusten johtaminen

Tutustu suoritusten johtamisen työkaluihin.
Täältä löytyy HR-Rekisteri, TM-järjestelmä, Työtehtävien kuvaukset, Työn vaativuuden arviointi, Palkanmäärittely, Kehityskeskustelu, Poissaolojen hakeminen ja hyväksyminen sekä Varhainen välittäminen.

Kuvituskuva
Työturvallisuuden johtaminen

Tutustu työturvallisuus-järjestelmiimme. Löydät täältä seuraavat järjestelmämme: Turvakierroksen, Tapaturmailmoitukset, Ympäristövahingot, Turvainfo, Työluvat, Tarkastamo, Vieraskirjaamo ja TTurva. 

Kuvituskuva
Mobiilityökalut

Oletko kiinnostunut mobiilityökalujen tuomista mahdollisuuksista? Käy katsomassa mitä mahdollisuuksia meillä on tarjota sinulle.

Lisätiedot

Jussi Rautalampi
Toimitusjohtaja CEO

Puhelin

Ma - Pe 09:00 - 15:00