Korona teki kuntien työllistämis-palveluiden uudistamisen ja digitalisoinnin tarpeelliseksi

Nyt koronan toisen aallon sekä kasvavien lomautusten ja irtisanomisten nostaessa vahvasti päätään, kuntien tulee nopeasti tarttua kasvavaan työllistämishaasteeseen aivan uudenlaisella otteella.
Kaikkialla panostetaan nyt digipalveluiden kehittämiseen. Kuntien taloutta suuresti rasittavien työmarkkinatukiosuuksien, ja niiden vähentämiseksi toteutettavien työllistämispalveluiden digitalisoiminen kulkee jälkijunassa muutamaa paikkakuntaa lukuun ottamatta.

Paikallisten työllistämispalveluiden tehokkaaseen toteuttamiseen ja palveluiden ajantasaistamiseksi kunnissa tulisi tehdä digiloikka. Tästä onnistuneena esimerkkinä toimii Kuusiokuntien alueella toteutettu PestuuMarkkinat.fi -palvelu. Palvelussa yritykset ja yhteisöt, maa- ja metsätilat sekä kotitaloudet ilmoittavat avoimista työtehtävistä ja tekijää vailla olevista pesteistä. Omaa työpanostaan tai palvelujaan tarjoavat taas kertovat, minkälaista työtä haluaisivat tehdä. Tarjottavat pestit voivat olla lyhyitä keikkoja tai pidempiaikaisia pestejä.


”Digitaaliavusteinen paikallinen työnvälitystoiminta ohjaa tehokkaasti resursseja pitkäaikaistyöttömyyden estämiseen” 


On tärkeää säilyttää eri käyttäjäryhmien kiinnostus palveluun. Tässä PestuuMarkkinat.fi – palvelun toimijat ovat onnistuneet hyödyntämällä somea. He ovat julkaisseet siellä säännöllisesti tilannetietoja avoimista työpaikoista ja onnistuneista rekrytoinneista yksityisyydensuojan tarkasti huomioiden.

Tämän onnistuneen palvelun arvo piilee siinä, että paikalliset työnantajat, kuten yritykset, kotitaloudet ja maatilat, sekä työnhakijat ovat hyödyntäneet paikallista palvelua, jossa työ on kohdannut tekijänsä.


”Onnistuneet, paikallisen työnvälitystoiminnan kautta toteutuneet rekrytoinnit vähentävät jatkossa kuntien talouden kuormitusta” 


PestuuMarkkinat.fi -palvelun arvoa lisää, että se on hyvin vähäisellä panostuksella ja resursseilla onnistunut tavoittamaan työnantajat ja työnhakijat. Ilman paikallista digitaalista työnvälityspalvelua monet rekrytoinnit olisivat jääneet toteutumatta.

Palvelun käyttäjämäärät todistavat jo nyt sen, että tällaisille uusille palveluille on tarvetta. PestuuMarkkina.fi -palvelu saavutti ensimmäisten päivien aikana satoja sivustolla kävijöitä, joten sille oli alueella todellinen tarve. Nyt tätä kirjoittaessa, muutama kuukausi palvelun käynnistämisestä, palvelussa vierailee viikoittain satoja kävijöitä ja palvelun Facebook-sivustolla on noin 250 seuraajaa.

On tärkeää ymmärtää, ettei kunnan organisoima, paikallinen, digitaalinen työnvälitystoiminta sulje pois perinteistä, sosiaalista työllistämistoimintaa, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä.

Mikä ratkaisee paikallisen työnvälitystoiminnan – ja sovelluksen vaikuttavuuden ja onnistumisen?
1. Käyttäjien, niin työtä tarjoavien kuin työtä hakevien sekä paikallisessa työvälitystoiminnassa toimivien työntekijöiden, positiiviset kokemukset sovelluksen käytöstä.
2. Tärkeää on sovelluksen kytkeytyminen osaksi kunnan ja yrittäjien välistä arjen yhteistyötä. Paikallinen työnvälityssovellus on ”räätälöitävä” paikkakunnan erityistarpeet huomioivaksi, mahdollisimman helppokäyttöiseksi palveluksi.
3. PestuuMarkkinat.fi -palvelun kaltaisten palveluiden onnistumisen haasteena on myös löytää uudenlaiseen yksilölliseen ja ketterään toimintamalliin kykeneviä tekijöitä ja ohjelmistotoimittajia.


” Jotta digitalisoitu paikallinen työnvälityspalvelu tulee osaksi yritysten ja ihmisten arkea, palvelun tulee vastata moninaisiin tarpeisiin helppokäyttöisesti, nopeasti ja kattavasti yksilöllisellä palvelulla.”